On-line test pro mírně pokročilé

Ze čtyř možností vyberte jedinou správnou odpověď, která se do věty hodí.

They asked the receptionist __________ them the papers.

  please to give
  please to give
  to give
  please give