On-line test pro středně pokročilé

Ze čtyř možností vyberte jedinou správnou odpověď, která se do věty hodí.

I live _________ the other side of the road.

  in
  for
  on
  by