On-line test pro začátečníky

Ze čtyř možností vyberte jedinou správnou odpověď, která se do věty hodí.

Who's that person?

  He's teacher.
  Is Peter.
  It's David
  That's a person.