Firemní kurzy

1. Zaměření kurzu

Kurzy mohou probíhat buď jako všeobecné, opakovací, přípravné na české i mezinárodní zkoušky či specializované.

Specializace může být z nejrůznějších oblastí zájmů a potřeb klienta, informační technologie, technická, v případě obchodní zaměřená např. na prezentaci, prodej, reklamu, komunikace emailem, vedení jednání, vedení stížností, obchodní korespondence, a podobně, a to vždy v rámci příslušné pokročilosti od začátečníků až po pokročilé.

2. Místo konání

Kurzy mohou probíhat jak v prostorách klienta, tak v naší jazykové škole v Brně - Bohunicích s dobrým a rychlým spojením do centra města a s dostatečně velkým parkovištěm hned u školy.

Výuková doba je kdykoliv od 6:30 do 21:00 hodin, v případě potřeby lze sjednat výuku i o víkendech.

Koná-li se výuka u klienta, nejkratší možná hodina délka hodiny je 60 minut.

Platí se pouze skutečně odučené hodiny. V případě potřeby můžete výuku nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem bezplatně odvolat.

Výuka odvolaná méně než 24 hodin před konáním hodiny se účtuje. 

3. Organizace kurzů  a metoda výuky

Před zahájením výuky zdarma provedeme rozřazení studentů do skupin v závislosti na jejich pokročilosti a profesních potřebách.

Učební materiály budou zvoleny na základě pokročilosti posluchačů, přičemž navážeme podle možností na dříve používané studijní materiály.

Kurzy jsou vždy realizovány s použitím pestré škály moderních zahraničních materiálů zejména nakladatelství Cambridge University Press, Oxford University Press a Longman.

Vysoce kvalifikovaní lektoři (čeští i rodilí mluvčí) jsou naprosto časově flexibilní a vždy spolehliví.

Výuka se maximálně podřizuje přání a potřebám klientů. Studenti jsou v případě svého zájmu pravidelně v průběhu roku testováni a hodnoceni, což jim i vedení firmy poskytuje lepší přehled nad svými pokroky a upozorňuje studenta na případné problematické oblasti.

Jsme schopni sestavit výukový program individuálně, zcela podle požadavků zákazníka (jednotlivců i skupin). Kromě výuky obecné angličtiny mohou hodiny obsahovat také celou škálu dovedností při využití cizího jazyku v zaměstnání (korespondence, telefonování, komunikace s klienty, prezentace, obchodní jednání).

Naše výuková metoda je metodou komunikativní, neoddělujeme "gramatiku" od "konverzace". Vyučujeme přirozenému používání jazyka s maximálním důrazem zejména na schopnost praktického použití jazyka. Je samozřejmé, že je vždy nutno brát ohled na pokročilost jednotlivých posluchačů a jejich schopnosti.