Individuální kurzy šité klientovi namíru

1. Zaměření kurzu

Kurzy mohou probíhat jako:

  • všeobecné
  • opakovací
  • přípravné na mezinárodní zkoušky
  • specializované

Specializace může být z nejrůznějších oblastí zájmů a profesních potřeb klienta.

V případě obchodní zaměřená např. na prezentaci, prodej, reklamu, komunikace emailem v angličtině, vedení jednání, vedení stížností, obchodní korespondence, a podobně, a to vždy v rámci příslušné pokročilosti od začátečníků až po pokročilé.

2. Místo konání

Kurzy mohou probíhat jak v prostorách klienta doma nebo v zaměstnání, tak v naší jazykové škole v Brně - Bohunicích s dobrým a rychlým spojením do centra města a s dostatečně velkým parkovištěm hned u školy.

3. Termíny výuky

Výuku realizujeme kdykoliv od 6:30 do 21:00 hodin denně od pondělí do pátku, v případě naléhavé potřeby jsme po domluvě  připraveni pracovat i o víkendu.

Lze sjednat kurz dlouhodobý i krátkodobý intenzivní, termíny výuky mohou být stabilně stanoveny nebo je možno v případě potřeby se domlouvat na termínu konání každé hodiny jednotlivě podle potřeby studenta. Naši lektoři jsou maximálně vstřícní a ochotní.

4. Organizace kurzů

Učební materiály budou zvoleny na základě pokročilosti posluchačů, přičemž navážeme podle možností na dříve používané studijní materiály.

Kurzy jsou vždy realizovány s použitím pestré škály moderních zahraničních materiálů zejména nakladatelství, zejména Oxford University Press, Cambridge University Press a Longman. Kvalifikovaní lektoři jsou naprosto časově flexibilní a vysoce spolehliví.

Výuka se maximálně podřizuje přání a potřebám klienta.

Studenti jsou v případě svého zájmu pravidelně v průběhu roku testováni a hodnoceni, což jim poskytuje lepší přehled nad svými pokroky a upozorňuje studenta na případné problematické oblasti.

Naše výuková metoda je metodou komunikativní, neoddělujeme "gramatiku" od "konverzace". Vyučujeme přirozenému používání jazyka s maximálním důrazem zejména na schopnost praktického použití jazyka při komunikaci.

5. Platební podmínky

S každým klientem uzavíráme smlouvu, která stanoví práva i povinnosti jak školy, tak klienta.

Platba za výuku je zpětná, měsíční, na základě vystavené faktury - odučených hodin. V případě zájmu klienta lze však sjednat i jiný platební režim.

OBJEDNÁVKA INDIVIDUÁLNÍHO KURZU

Reference:

Za dobu naší existence jsme úspěšně učili management a zaměstnance v desítkách firem:T-Mobile Czech Republic, a.s.,
Asseco Czech Republic, a.s.,
BASF spol.s r.o.,
Skanska,
Kooperativa pojišťovna a.s.,
IDS Scheer ČR, s.r.o.,
Tenza, a.s.,
Makita spol.s r.o.,
BEG Bohemia, s.r.o.,
Cortina Development spol.s r.o.
Bosch Rexroth spol.s r.o.,
Ensto Czech s.r.o.,
Axima s.r.o.,
Reda, a.s.,
Internet Trading s.r.o.,
ÚRS Praha, a.s.,
Helpteam a.s.,
Phonak AG,
Futurum Brno – Euro Mall Centre Management,
Hydro Building Systems spol. s r.o.,
Europlakat spol. s r.o.,
Avenir spol. s r.o.,
Intentia Lawson,
Sew Eurodrive CZ s.r.o.,
Simex Control, s.r.o.,
Timeseal s.r.o.,
Toner Discount, a.s.,
E.S.G., a.s.
Hempel Czech Republic s.r.o.,
OR-Next spol.s r.o.,
Wombat s.r.o.,
Ribbon s.r.o.,
Universum s.r.o.,
Demontservis spol. s r.o.,
ITS,a.s.,
Abena Reality spol. s r.o.,
a další

Pokročilosti

Kurzy pro děti

Začátečníci:

Kurz je určen pro děti od 7 do 11 let, začátečníky, kteří si chtějí hravou formou rozšířit školní výuku nebo se naučit základy angličtiny.
V kurzu je průměrný počet studentů čtyři účastníci, maximální počet osm účastníků.
Výuka se skládá z pestré škály technik, her, různorodých aktivit zaměřených na rozvíjení hlavně komunikaci.

Výukové materiály, které v tomto kurzu používáme, jsou hlavně učebnice Chit Chat a Project s řadou doplňkových materiálů. Hodiny se konají s českým lektorem, ale v případě zájmu studentů je k dispozici 1 x měsíčně  i rodilý mluvčí.

Obrázek učebnice Chit Chat

Mírně pokročilí:

Kurz je určen pro děti od 12 do 15 let, mírně pokročilé, kteří si chtějí hravou formou rozšířit školní výuku nebo se rozmluvit.
Výuka se skládá z pestré škály technik, her, různorodých aktivit zaměřených na rozvíjení hlavně komunikaci.

Výukové materiály, které v tomto kurzu používáme, jsou hlavně učebnice Project s řadou doplňkových materiálů.

V kurzu je průměrný počet studentů čtyři účastníci, maximální počet osm účastníků. Hodiny se konají s rodilým mluvčím, ale v případě zájmu studentů je k dispozici cca 1 x měsíčně  i český lektor.

Obrázek učebnice Project

Kurzy pro dospělé (nad 16 let)

Úplní začátečníci (beginner):

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří dosud neabsolvovali žádnou výuku angličtiny.

Během roku se naučíte ovládat angličtinu tak, abyste se základním způsobem domluvili v základních životních situacích, osvojili si základní gramatiku a okruhy slovní zásoby, naučili se reagovat v nejběžnějších situacích. Tento kurz Vás dobře připraví pro základní komunikaci nebo důkladnější studium.

Základním výukovým materiálem je učebnice New English File Beginner, kterou lektor hojně doplňuje množstvím dalších komunikativních materiálů.

Obrázek učebnice New English File Beginner

Věční začátečníci (elementary):

(pokročilost podle Evropského referenčního rámce: A1)

Kurz je určen pro věčné začátečníky, kteří si v rychlejším tempu potřebují oprášit dříve naučené základy angličtiny. Během roku se naučíte ovládat jazyk tak, abyste se základním způsobem domluvili v běžných životních situacích, budete schopni vést základní konverzaci a dokážete vyjádřit jednodušší myšlenky a názory. Budete umět vyplňovat krátké formuláře dotazující se na Vaši osobu.

Výuku lze zakončit zkouškou Cambridge KET.

Hlavním výukovým materiálem je učebnice New English File Elementary, která je bohatě doplňována dalšími komunikačními materiály podle potřeby jednotlivých studentů.

Obrázek učebnice New English File Elementary

Pre-intermediate (mírně pokročilí):

(pokročilost podle Evropského referenčního rámce: A2)

Kurz navazuje na kurz pro věčné začátečníky. Je zaměřen na upevnění a prohloubení získaných základů gramatiky, zdokonalení komunikačních schopností a rozšíření slovní zásoby pro běžné každodenní situace. Získáte větší jistotu v mluvení a reagování, zlepšíte si svoji schopnost porozumět mluvenému slovu, budete rozumět konverzaci týkající se okolí, nakupování a práce. Můžete číst jednoduché texty a budete umět se orientovat např. v jídelních lístcích a běžné pracovní komunikaci. Budete schopni přiměřeně konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít všech hlavních gramatických časů a popisu. Zdokonalíte se v psaní dopisů a emailů.

Kurz navazuje na kurz pro věčné začátečníky, ale lze jej absolvovat i po přibližně roce studia jiného kurzu.

Výuku lze zakončit zkouškou Cambridge KET.

Hlavním výukovým materiálem je učebnice New English File Pre-intermediate, která je bohatě kombinována s dalšími doplňkovým,i materiály tak, aby byla výuka šitá na míru opravdu všem studentům.

Obrázek učebnice New English File Pre-intermediate

Intermediate (středně pokročilí):

(pokročilost podle Evropského referenčního rámce: B1)

Výuka navazuje na kurz mírně pokročilých, popř. jinou výuku v rozsahu cca dvou let studia. Kurz Vám podstatně rozšíří a zesystematiční znalosti gramatiky i slovní zásoby. Bez větších problémů porozumíte řeči týkající se aktuálních záležitostí, zásadně zlepšíte a zpřesníte své komunikační dovednosti. Osvojíte si i okruhy slovní zásoby k vyjadřování pocitů, složitějších událostí a náročnějších pracovních situací, ujasníte si důkladně používání všech časů. Budete moci volně diskutovat o většině témat, vyprávět a psát pracovní i soukromé texty.

Kurz je možno zakončit zkouškou Cambridge PET.

Hlavním výukovým materiálem je učebnice New English File Intermediate, která je podle profesního a zájmového zaměření hojně kombinována s aktuálními doplňkovými výukovými materiály.

Obrázek učebnice New English File Intermediate

Pokročilí (upper intermediate):

(pokročilost podle Evropského referenčního rámce: B2)

Výuka navazuje na kurz pro středně pokročilé, popř. jinou alespoň tříletou výuku. Studenti se naučí sebevědomě rozumět mluvenému slovu a textům zabývajícím se složitějšími problémy, stejně jako i  televizi a filmu. Budete schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími na většinu témat a dokážete vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému v běžné i pracovní či jinak zaměřené odborné oblasti. Zásadně zdokonalíte i svůj psaný projev.

Kurz lze zakončit zkouškou FCE.

Hlavním výukovým materiálem je New English File Upper Intermediate pro všeobecnou angličtinu a Objective FCE pro zkoušku FCE.

Obrázek učebnice New English File Upper Intermediate

Obrázek učebnice  Objective FCE

Vysoce pokročilí (Advanced):

(pokročilost podle Evropského referenčního rámce: C1)

Naučíte se rozumět i náročnému projevu a orientovat se v pořadech rádia a televize a odborných textech. Zdokonalíte si flexibilní komunikaci a budete umět vyjadřovat své myšlenky jasně a bez obtíží. Budete schopni podrobně hovořit o všech možných tématech soukromých i pracovních, včetně různých specializací.

Kurz lze zakončit zkouškou CAE.

Základním výukovým materiálem je učebnice New English File Advanced a Objektive CAE, která se často doplňuje dle potřeb studentů množstvím dalších materiálů ze všech oblastí angličtiny.

Obrázek učebnice New EnglishFile Advanced

Obrázek učebnice Objective CAE

Proficiency:

(pokročilost podle Evropského referenčního rámce: C2)

Po krátkém přizpůsobení budete rozumět bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Budete schopni číst značně složité a náročné texty i literární díla a pojednání s abstraktním obsahem. Při konverzaci se zdokonalíte ve vyjadřování jemných významových odstínů, používání frází a idiomatických vazeb. Pokud něco nedokážete vyjádřit, bez problémů se naučíte toto téma obchejít jinou formulací bez narušení hovoru. Budete umět popisovat i značně náročné odborné  a pracovní texty a témata.

Kurz lze zakončit zkouškou CPE.

Základním výukovým materiálem je učebnice Objektive CPE, která se bohatě doplňuje množstvím dalších materiálů podle profesní a zájmové profilace studentů.

Obrázek učebnice Objective CPE