Kodex našich učitelů

1. Učitel přichází na výuku vždy včas, minimálně 5 minut před začátkem hodiny.

2. Učitel je vždy na výuku důkladně připraven, zohledňuje všechny individuální potřeby všech jednotlivých studentů v maximální možné míře, připravuje studentům dostatek doplňkových materiálů k důkladnému procvičení všech problematičtějších okruhů

3. Učitel je nápomocný v řešení všech studijních oblastí, o které student projeví zájem a vždy se snaží pro studenty najít nejefektivnější řešení, které současně nejvíce vyhovuje jejich profesnímu zaměření

4. Učitel vždy připravuje dostatek domácích úkolů z nejrůznějších oblastí jazyka - čtení, psaní, idiomy, správné použití jazyka, slovní zásoba, praktický jazyk, práce se slovníky a referenčními publikacemi, vyhledávání informací na internetu apod., aby si student procvičil všechny dovednosti, které v praktickém životě bude potřebovat

5. V hodinách učitel podporuje komunikaci a teamovou práci, což je to, co budou studenti v oblasti cizího jazyka v praxi využívat nejvíce

6. Učitel se studenty komunikuje výhradně v cílovém jazyce, aby se studenti naučili správně reagovat v každodenních situacích a v cílovém jazyce zpracovávat i teoretická témata

7. Učitel zachovává naprostou mlčenlivost o všech informacích důverného charakteru, se kterými se (zejména ve firemní) výuce setká. Učitel také plně respektuje všechny administrativní procedury (pečlivé vedení výkazů, pravidelné testování studentů a sledování jejich pokroku, v případě zájmu klienta dodání zpráv o pokroku, který student činí apod.) tak, jak to zadavatel požaduje

8. Pokud se student individuální či firemní výuky nemůže zůčastnit, učitel vždy nabízí termín náhradní hodiny tak, aby student o svoji pravidelnou hodinu nepřišel. Konání pravidelné výuky je zásadní, neboť ve velké míře přispívá k rychlému pokroku ve studiu. Proto je učitelovou snahou konat všechny hodiny, které si student smluvit a flexibilně se přizpůsobovat studentově časovým možnostem.

9. Učitel ve spolupráci s vedením jazykové školy sleduje nejnovější trendy v oblasti učebních materiálů a metodiky práce a studentům umožňují z těchto novinek těžit

10. Naši učitelé jsou nadšení, dynamičtí a výuka jazyků je nejen jejich zaměstnáním, ale i koníčkem