Mezinárodní zkoušky

Naše jazyková škola připravuje na zkoušky Cambridge ESOL

Zajišťujeme přípravné kurzy s vysokou úspěšností u zkoušek pro všechny pokročilosti v jakékoliv intenzitě.

Po domluvě zajišťujeme i mezinárodní zkoušky pro děti všech věkových skupin: Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET for Schools, PET for Schools.

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny.

Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti pro dospělé:

KET
PET
FCE
CAE
CPE

Key English Test (KET – úrověň 1)

První krok pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, je cílem pro ty, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky. Odpovídá přibližně pokročilosti pre-intermediate.

Obsah zkoušky:
1. čtení & psaní (1 hodina a 10 minut), 2. poslech (přibližně 30 minut),
3. mluvení (8 až 10 minut ve dvojici kandidátů)

Preliminary English Test (PET – úrověň 2)

Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia. Odpovídá přibližně pokročilosti intermediate (proklik na Intermediate (středně pokročilí) do Kurzy pro veřejnost)

Obsah zkoušky:
1. čtení & psaní (1 hodina a 30 minut), 2. poslech (přibližně 40 minut), 3. mluvení (10 až 12 min. ve dvojici kandidátů)

First Certificate in English (FCE – úrověň 3)

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. pro pracovníky v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách a dalších institucích. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

Odpovídá přibližně pokročilosti upper intermediate (proklik na Upper Intermediate (pokročilí) do Kurzy pro veřejnost)

Obsah zkoušky:
1. čtení (1 hodina), 2. psaní (1 hodina a 20 minut), 3. použití angličtiny (45 minut), 4. poslech (přibližně 40 minut), 5. mluvení (přibližně 14 minut)

Certificate in Advanced English (CAE – úrověň 4)

Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Obsah zkoušky:
1. čtení (1 hodina a 15 minut), 2. psaní (1 hodina a 30 minut), 3. použití angličtiny (1 hodina), 4. poslech (cca. 40 minut), 5. mluvení (15 minut)

Certificate of Proficiency in English (CPE – úrověň 5)

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.

Obsah zkoušky:
1. čtení (1 hodina a 30 minut), 2. psaní (2 hodiny), 3. použití angličtiny (1 hodina a 30 minut), 4. poslech (cca. 40 minut), 5. rozhovor (v průměru 19 minut)

Termín konání a cena

Přípravné kurzy s vysokou úspěšností u zkoušek zajišťuje naše škola pro všechny pokročilosti.

Zkoušky lze složit 3 x ročně – v březnu, v červnu a v prosinci.

Aktuální ceny, termíny registrací a přehled míst konání zkoušky poskytuje British Council