Naše zásady

Vždy dodržíme sjednaný termín vyhotovení zakázky.

Zachováváme naprostou mlčenlivost o obsahu překládatelských a tlumočnockých prací.

Na každém překladu vždy pracuje jeden překladatel, aby byla zachována jednotnost stylu překládaného textu.

Pouze v případě expresních překladů s velkým objemem textu na zakázce úzce spolupracuje tým překladatelů.

U expresních překladů jsme připraveni pracovat 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, u tlumočení samozřejmě také.

Základní jednotka pro ocenění překladatelských prací je normostrana. Jedna normostrana = 1800 úhozů včetně mezer.

Neúčtujeme žádné příplatky za tabulky či jednoduché grafické zpracování textu.

Stornopodmínky

Klient zaplatí tu část překladu a tlumočení, která byla již realizována - podle smluvené cenové kalkulace. Jiné poplatky neúčtujeme.