Náš team

Management

Mgr. Hana Ptáčková - manažer školy, ředitel studií, zodpovědná za výuku a komunukaci s klienty.

Absolventka filozofické fakulty MU, s výukou jazyků i managementem má více než 10 leté zkušenosti jak v ČR, tak při studijních a pracovních zahraničních pobytech ve Velké Británii, Švýcarsku a Švédsku.

Ing. Ludmila Hromková - sekretářka školy, zodpovědná za administrativu a hladký chod školy.

Učitelé

Naše lektory a pracovníky vybíráme důkladně a pečlivě.  Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní mladí a dynamičtí lektoři, kteří se výuce i metodice práce systematicky věnují několik let.

Lektoři před zahájením spolupráce s naší školou procházejí přijímacím řízením, v rámci něhož zhodnotíme předpoklady uchazeče pro lektorskou činnost, jeho ochotu věnovat maximální úsilí přípravě hodin klienta přesně podle studentových specifických potřeb a schopnost flexibilně se přizpůsobovat všem změnám, které student ve výuce může potřebovat.

Naši metodici dále pravidelně sledují kvalitu výuky pomocí hospitací a ty pak podrobně s lektory probírají osobně i na školeních a seminářích.

Součástí pracovní náplně jednotlivých lektorů je i úzká spolupráce s kolegy prostřednictvím návštěv jejich hodin. Touto formou si navzájem obohacují metodologické znalosti a poskytují vzájemnou zpětnou vazbu (peer-feedback).

Naši lektoři využívají i široké spektrum praktických doplňkových metodických seminářů pořádaných MU, BC či jinými organizacemi v celé ČR.

Mgr. František Špaček- absolvent Filozofické fakulty, oboru angličtina a pedagogika, učitelskou způsobilost získal v roce 2003, absolvoval i mezinárodní Cambridgeské zkoušky. Výuce se věnuje od roku 2003, od roku 2005 potom na plný úvazek. Ve Velké Británii pobýval 2x, v roce 2001 a 2006. Jeho hodiny jsou velmi živé a komunikativní, s pečlivě propracovanou strukturou.

Tony Mileman je z Anglie a u nás od roku 2004věnuje jak výuce, tak metodice. Před příchodem do Brna učil v Torbay Language Centre v Británii. Absolvoval kvalitní cambridgeský kurz CELTA - výuka angličtiny pro cizince, v Londýně pak získal i doktorát. Učí rád děti i dospělé a pro svoji výuku využívá pestré spektrum technik a materiálů. Ve svém volném čase se neustále profesně zdokonaluje jak v učení, tak v teoretické metodologii.

Mgr. Vladimír Bělohlávekvystudoval učitelství angličtiny na Masarykově univerzitě a výukou se zabývá od svých studií. Působil i v managementu obchodních společností, takže svým studentům může nabídnout dobrý vhled do využití angličtiny v práci, při jednáních, služebních cestách do zahraničí apod. Vladimír je studenty oceňován zejména za velmi precizní přístup a schopnost připravit zajímavé a komunikativní hodiny opravdu na míru všem svým klientům.

Claire Osborne pochází z Nového Zélandu a v Brně žije již několik let. Po celou dobu svého pobytu učí v English Studiu. Specializuje se na dětskou výuku a výuku obchodní angličtiny i díky své studijní profilaci na oblast daňové problematiky anglosaského světa. Zkušenosti má i v oblasti přípravy k mezinárodním zkouškám. Studenti oceňují její pečlivost a velkou variabilitu hodin.

Mgr. Lucie Kubalíková  vystudovala lektorství francouzského jazyka a geografii na Masarykově univerzitě, kromě francouzského jazyka se věnuje i výuce španělského jazyka. Při výuce klade důraz především na komunikační dovednosti a používání autentických materiálů. Studentům může nabídnout i zkušenosti z pobytů ve frankofonních a hispanofonních zemích a stejně tak i důkladné informace o reáliích těchto zemí, o každodenním životě, kulturních a společenských aspektech nebo o cestování. Právě znalost tohoto "pozadí" je jedním z hlavních motivačních prvků v Luciině výuce a důvodem její velké oblíbenosti.

Mgr. Daniela Čechová učí a překládá už několik let, obojí jí bylo od počátku i koníčkem. V učení má velké kvality v oblasti konverzace a systematizace gramatiky, která je jejím hobby. Studentům nabízí díky několika pobytům v Německu a v Rakousku i srovnávání z praxe. Daniela studovala němčinu a pedagogiku na Univerzitě v Pardubicích a na Masarykově univerzitě v Brně. Ve výuce jí velmi pomáhají i zkušenosti ze studijního pobytuv Lipsku. Kromě základů a prohlubování znalostí na střední pokročilosti může Daniela nabídnout i výuku pro velmi pokročilé a zkušenosti především z oblasti práva - má mnohaleté zkušenosti s prostedím advokacie. Od letošního roku Daniela působí na částečný úvazek i jako soudní tlumočnice.

Lenka Nováková, DiS. - absolvovala studium pedagogiky, dále několik let pokračovala ve studiu angličtiny ve Velké Británii, které zakončila mezinárodními cambridgeskými zkouškami . Specializuje se na výuku dětí a začátečníků, je velmi trpělivá a nápomocná, zejména při řešení specifických studijních obtíží. Oblíbenost si získává i systematickým a důkladným přístupem k výkladu gramatických jevů.

Bc. Zuzana Velebováje naše učitelka němčiny. Úspěšně složila státní bakalářskou zkoušku z německého jazyka a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovi univerzity. Svoji němčinu si zdokonalila během 6 měsíčního pobytu v Německu u Dortmundu a také během měsíčního pobytu v německém Langau na táboře pro děti s postižením. Na učení Zuzku baví hlavně možnost předávat svoje znalosti, neustále se zdokonalovat v němčině a také poznávat nové lidi. Ve výuce se výborně dokáže přizpůsobit požadavkům svých studentů a také má dobré zkušenosti  s výukou dětí a lidí s handicapem.

Mgr. Jitka Šmerková má španělštinu jako svůj koníček již od střední školy, kdy se rozhodla vystudovat tento obor na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií také strávila rok na univerzitě v Madridu, kde měla možnost poznat Španělsko zblízka. Po skončení studií se snaží předávat své znalosti těm, kdo mají o tuto krásnou řeč a zemi zájem.

Jitčiným cílem je nejen pomoci studentům při osvojování si španělského jazyka, ale také přiblížit jim reálie a kulturu španělsky mluvících zemí.

Snažím se, aby hodiny španělštiny byly živé a temperamentní, stejně jako země a lidé, kterým je vlastní.

Bc. Aneta Horáčková se věnuje anglickému jazyku takřka celý svůj život. Nyní je studentkou pedagogické fakulty oboru Anglického jazyka a literatury. Učení pro Anetu představuje poslání předávat osobní zkušenosti a znalosti dále. Na učení ji zejména baví, když vidí, jaké pokroky její žáci dělají a jejich radost z dosažených výsledk